Lajvarkivet

Målet med detta arkiv är att få en så komplett bild som möjligt av de lajv som arrangerats i Sverige. Listan är sorterbar och sökbar, och du kan lägga till egna!


Lajvets namn År Arrangörer Var Kampanj Genres
Vägskäl 2015 Hanna Olsson, Simon Jonsson Värmdö KIR Historiskt, Experimentellt, Misär