Lajvarkivet

Målet med detta arkiv är att få en så komplett bild som möjligt av de lajv som arrangerats i Sverige. Listan är sorterbar och sökbar, och du kan lägga till egna!


Lajvets namn År Arrangörer Var Kampanj Genres
The Quota: Border Crossing 2018 Charlie Ashby, Simon Brind, Helly Dabill, Martine Svanevik, Rob Williams Lund Nutid, Blackbox, friform & kammarlajv, Misär, Politik