Lajvarkivet

Målet med detta arkiv är att få en så komplett bild som möjligt av de lajv som arrangerats i Sverige. Listan är sorterbar och sökbar, och du kan lägga till egna!

- Dessa lajv saknar viss grundläggande information
- Dessa lajv har grundläggande information men skulle behöva mer information
- Detta lajv ställdes in.

Lajvets namn År Arrangörer Var Kampanj Genres
Sanningens kamp 2012 Silverdolken Fantasy
Nya Möjligheter 2011 Silverdolken Avesta Fantasy
Tirons era 2011 Silverdolken Avesta Fantasy
Skogens ögon 2012 Silverdolken Avesta Fantasy