Lajvarkivet

Målet med detta arkiv är att få en så komplett bild som möjligt av de lajv som arrangerats i Sverige. Listan är sorterbar och sökbar, och du kan lägga till egna!


Lajvets namn År Arrangörer Var Kampanj Genres
Grådager 1994 Malin Strid, Robert Weitz, Daniel Krauklis Stockholm Fantasy
Toppmötet 1995 Robert Weitz Muskö Nutid, Politik