Lajvarkivet

Målet med detta arkiv är att få en så komplett bild som möjligt av de lajv som arrangerats i Sverige. Listan är sorterbar och sökbar, och du kan lägga till egna!


Lajvets namn År Arrangörer Var Kampanj Genres
Avalon 2013 Sara Salkvist, Pierre Salkvist Linköping Alternativhistoriskt
Cube 2002 Sara Salkvist, Pierre Salkvist Kalmar Experimentellt