Lajvarkivet

Målet med detta arkiv är att få en så komplett bild som möjligt av de lajv som arrangerats i Sverige. Listan är sorterbar och sökbar, och du kan lägga till egna!


Lajvets namn År Arrangörer Var Kampanj Genres
Papers 2017 Martin Rother-Schirren, Petter Karlsson, Joel Östlund, Lisa Nordemo Västerås Blackbox, friform & kammarlajv