Lajvarkivet

Målet med detta arkiv är att få en så komplett bild som möjligt av de lajv som arrangerats i Sverige. Listan är sorterbar och sökbar, och du kan lägga till egna!


Lajvets namn År Arrangörer Var Kampanj Genres
Temple of Blind Beings 2014 Nina Runa Essendrop, Peter Munthe-Kaas Västerås Blackbox, friform & kammarlajv, Experimentellt