Lajvarkivet

Målet med detta arkiv är att få en så komplett bild som möjligt av de lajv som arrangerats i Sverige. Listan är sorterbar och sökbar, och du kan lägga till egna!


Lajvets namn År Arrangörer Var Kampanj Genres
Vampire The Masquerade (GothCon 1996) 1996 Mikael Lundahl, Peter Aandahl, Jan Viljanen Göteborg Vampyr