Lajvarkivet

Målet med detta arkiv är att få en så komplett bild som möjligt av de lajv som arrangerats i Sverige. Listan är sorterbar och sökbar, och du kan lägga till egna!

- Dessa lajv saknar viss grundläggande information
- Dessa lajv har grundläggande information men skulle behöva mer information
- Detta lajv ställdes in.

Lajvets namn År Arrangörer Var Kampanj Genres
Det Förflutna Rummet 2013 Pelle Johansen, Marc Bredal Jensen, Hans Peter Haastrup-Nielsen, Marc Fornes-Sandorff, Team 220V Göteborg Blackbox, friform & kammarlajv