Lajvarkivet

Målet med detta arkiv är att få en så komplett bild som möjligt av de lajv som arrangerats i Sverige. Listan är sorterbar och sökbar, och du kan lägga till egna!


Lajvets namn År Arrangörer Var Kampanj Genres
Krigshjärta 9.3: Knekten som klev ut ur dasset och försvann 2021 Oskar Wetterqvist, Jonna Hjerpe, Martin Rydberg Heden Skillingaryd Krigshjärta Fantasy, Strid