Lajvarkivet

Målet med detta arkiv är att få en så komplett bild som möjligt av de lajv som arrangerats i Sverige. Listan är sorterbar och sökbar, och du kan lägga till egna!


Lajvets namn År Arrangörer Var Kampanj Genres
Tunguska 2012 Oni Qvickström, Jenny Fornell, Cecilia Dolk, Anna Sortti Stråssa Scifi, Experimentellt, Strid