Lajvarkivet

Målet med detta arkiv är att få en så komplett bild som möjligt av de lajv som arrangerats i Sverige. Listan är sorterbar och sökbar, och du kan lägga till egna!

- Dessa lajv saknar viss grundläggande information
- Dessa lajv har grundläggande information men skulle behöva mer information
- Detta lajv ställdes in.

Lajvets namn År Arrangörer Var Kampanj Genres
Temple of Blind Beings 2014 Nina Runa Essendrop, Peter Munthe-Kaas Västerås Blackbox, friform & kammarlajv, Experimentellt
Music Creatures 2022 Jonathan Goldsmith, Nina Runa Essendrop Linköping Blackbox, friform & kammarlajv, Experimentellt