Lajvarkivet

Målet med detta arkiv är att få en så komplett bild som möjligt av de lajv som arrangerats i Sverige. Listan är sorterbar och sökbar, och du kan lägga till egna!


Lajvets namn År Arrangörer Var Kampanj Genres
Tyst i klassen 2001 Caroline Sjövall, Sofia Willman, Mundus lnversus Malmö Nutid, Blackbox, friform & kammarlajv