Lajvarkivet

Målet med detta arkiv är att få en så komplett bild som möjligt av de lajv som arrangerats i Sverige. Listan är sorterbar och sökbar, och du kan lägga till egna!

- Dessa lajv saknar viss grundläggande information
- Dessa lajv har grundläggande information men skulle behöva mer information
- Detta lajv ställdes in.

Lajvets namn År Arrangörer Var Kampanj Genres
Borders - a Fiume Crisis Larp 2022 Balint Mark Turi, Fanny Hajdú, Matija Mihoković, Miroslav Wranka Linköping Blackbox, friform & kammarlajv
Wary Christmas - a Fiume Crisis Larp 2022 Balint Mark Turi, Fanny Hajdú, Matija Mihoković, Miroslav Wranka Linköping Blackbox, friform & kammarlajv