Lajvarkivet

Målet med detta arkiv är att få en så komplett bild som möjligt av de lajv som arrangerats i Sverige. Listan är sorterbar och sökbar, och du kan lägga till egna!


Lajvets namn År Arrangörer Var Kampanj Genres
Midnattseld 1999 Michael Wermelin, Per-Anders Westin Insjön, Dalarna Under Röda Vingar Fantasy
Under Röda Vingar 2001 Wermlandsgillet, Michael Wermelin, Per-Anders Westin, Anders Nyström Insjön, Dalarna Under Röda Vingar Fantasy, Politik