Lajvarkivet

Målet med detta arkiv är att få en så komplett bild som möjligt av de lajv som arrangerats i Sverige. Listan är sorterbar och sökbar, och du kan lägga till egna!

- Dessa lajv saknar viss grundläggande information
- Dessa lajv har grundläggande information men skulle behöva mer information
- Detta lajv ställdes in.

Lajvets namn År Arrangörer Var Kampanj Genres
Uggleviken 1999 Mats Bergström, Theresia Junesten Jönköping Nutid
Sfinxens gåta 2001 Mats Bergström, Theresia Junesten Linköping Nutid, Skräck
Det stora kroggrälet 1990 Mats Bergström, Jönköpings spelkrets Linköping Fantasy
Club Chaos Calling 2003 Mats Bergström, Jönköpings spelkrets Luleå Vampyr
Kapten Kidd's skatt 1998 Mats Bergström, Jonas Viks lägergård, Jönköping Historiskt