Lajvarkivet

Målet med detta arkiv är att få en så komplett bild som möjligt av de lajv som arrangerats i Sverige. Listan är sorterbar och sökbar, och du kan lägga till egna!


Lajvets namn År Arrangörer Var Kampanj Genres
Bankett på Imrarsborg 2000 Markus Waltersten Thule Fantasy
S:t Ahriks Gille 2001 Markus Waltersten, Theo Axner, Henrik Hoffström Thule Fantasy