Lajvarkivet

Målet med detta arkiv är att få en så komplett bild som möjligt av de lajv som arrangerats i Sverige. Listan är sorterbar och sökbar, och du kan lägga till egna!


Lajvets namn År Arrangörer Var Kampanj Genres
Det Förflutna Rummet 2013 Pelle Johansen, Marc Bredal Jensen, Hans Peter Haastrup-Nielsen, Marc Fornes-Sandorff, Team 220V Göteborg Blackbox, friform & kammarlajv