Lajvarkivet

Målet med detta arkiv är att få en så komplett bild som möjligt av de lajv som arrangerats i Sverige. Listan är sorterbar och sökbar, och du kan lägga till egna!


Lajvets namn År Arrangörer Var Kampanj Genres
(att) Vittra 2019 Lukas Renklint, Linnéa Björklund Stockholm Historiskt, Blackbox, friform & kammarlajv, Politik