Lajvarkivet

Målet med detta arkiv är att få en så komplett bild som möjligt av de lajv som arrangerats i Sverige. Listan är sorterbar och sökbar, och du kan lägga till egna!


Lajvets namn År Arrangörer Var Kampanj Genres
Till minnet av 2013 Josefin Westborg Västerås Blackbox, friform & kammarlajv
Julstrul – ett litet lajv om jul 2014 Josefin Westborg Västerås Blackbox, friform & kammarlajv