Lajvarkivet

Målet med detta arkiv är att få en så komplett bild som möjligt av de lajv som arrangerats i Sverige. Listan är sorterbar och sökbar, och du kan lägga till egna!


Lajvets namn År Arrangörer Var Kampanj Genres
Macbeth 2015 Elsa Helin, Joel Östlund Västerås Historiskt, Blackbox, friform & kammarlajv
Mulholland Larp 2018 Martin Rother-Schirren, Elsa Helin, Joel Östlund, Kristoffer Lindh Västerås Blackbox, friform & kammarlajv, Experimentellt
Papers 2017 Martin Rother-Schirren, Petter Karlsson, Joel Östlund, Lisa Nordemo Västerås Blackbox, friform & kammarlajv
When Friendship Happens 2018 Gustav Nilsson, Joel Östlund Västerås Blackbox, friform & kammarlajv, Experimentellt, Relationer & Intriger