Lajvarkivet

Målet med detta arkiv är att få en så komplett bild som möjligt av de lajv som arrangerats i Sverige. Listan är sorterbar och sökbar, och du kan lägga till egna!


Lajvets namn År Arrangörer Var Kampanj Genres
Innan spelet kan börja 1994 Johan Köhler, Henrik Cederberg, G&B, ADG Uppsala Blackbox, friform & kammarlajv