Lajvarkivet

Målet med detta arkiv är att få en så komplett bild som möjligt av de lajv som arrangerats i Sverige. Listan är sorterbar och sökbar, och du kan lägga till egna!

- Dessa lajv saknar viss grundläggande information
- Dessa lajv har grundläggande information men skulle behöva mer information
- Detta lajv ställdes in.

Lajvets namn År Arrangörer Var Kampanj Genres
LeNedriel - Den glömda skogen 1992 HRSF, Jacob Gårder, Mattias Leidebjer Huddinge Fantasy
Spegel 1993 HRSF, Jacob Gårder, Mattias Leidebjer, Anders Granberg, Daniel Wallin Huddinge Fantasy