Lajvarkivet

Målet med detta arkiv är att få en så komplett bild som möjligt av de lajv som arrangerats i Sverige. Listan är sorterbar och sökbar, och du kan lägga till egna!


Lajvets namn År Arrangörer Var Kampanj Genres
VinterLive på Haga 1989 Håkan Siendahl, Seregon Hagaparken, Solna Fantasy, Strid