Lajvarkivet

Målet med detta arkiv är att få en så komplett bild som möjligt av de lajv som arrangerats i Sverige. Listan är sorterbar och sökbar, och du kan lägga till egna!


Lajvets namn År Arrangörer Var Kampanj Genres
Vampire LARP (StocKon IV) 1998 Fritte Vanececk Stockholm Vampyr
Changeling LARP 1998 Fritte Vanececk Stockholm Nutid, Urban fantasy