Lajvarkivet

Målet med detta arkiv är att få en så komplett bild som möjligt av de lajv som arrangerats i Sverige. Listan är sorterbar och sökbar, och du kan lägga till egna!


Lajvets namn År Arrangörer Var Kampanj Genres
Gengångare 2010 Frederik Berg, Tobias Wrigstad Västerås Blackbox, friform & kammarlajv, Experimentellt