Lajvarkivet

Målet med detta arkiv är att få en så komplett bild som möjligt av de lajv som arrangerats i Sverige. Listan är sorterbar och sökbar, och du kan lägga till egna!


Lajvets namn År Arrangörer Var Kampanj Genres
Hertigens älskade 2010 Elin Ekström, Christine Tomtlund Västerås Fantasy, Blackbox, friform & kammarlajv, Relationer & Intriger