Lajvarkivet

Målet med detta arkiv är att få en så komplett bild som möjligt av de lajv som arrangerats i Sverige. Listan är sorterbar och sökbar, och du kan lägga till egna!


Lajvets namn År Arrangörer Var Kampanj Genres
Spegel 1993 HRSF, Jacob Gårder, Mattias Leidebjer, Anders Granberg, Daniel Wallin Huddinge Fantasy