Lajvarkivet

Målet med detta arkiv är att få en så komplett bild som möjligt av de lajv som arrangerats i Sverige. Listan är sorterbar och sökbar, och du kan lägga till egna!


Lajvets namn År Arrangörer Var Kampanj Genres
Mormors mormors mammas tiara 2015 Susanne Vejdemo, Daniel Armyr Umeå Historiskt, Blackbox, friform & kammarlajv, Relationer & Intriger