Lajvarkivet

Målet med detta arkiv är att få en så komplett bild som möjligt av de lajv som arrangerats i Sverige. Listan är sorterbar och sökbar, och du kan lägga till egna!


Lajvets namn År Arrangörer Var Kampanj Genres
Suffragett! 2014 Susanne Vejdemo, Daniel Armyr, Cecilia Billskog, Siri Sandquist Stockholm Historiskt, Politik