Lajvarkivet

Målet med detta arkiv är att få en så komplett bild som möjligt av de lajv som arrangerats i Sverige. Listan är sorterbar och sökbar, och du kan lägga till egna!


Lajvets namn År Arrangörer Var Kampanj Genres
Med stort ansvar... 2011 Caroline Holgersson, Marcus Brissman Västerås Blackbox, friform & kammarlajv, Experimentellt
Ekdahl 1995 2017 Caroline Holgersson, Elvira Fallsdalen Follökna Historiskt, Urban fantasy, Relationer & Intriger