Lajvarkivet

Målet med detta arkiv är att få en så komplett bild som möjligt av de lajv som arrangerats i Sverige. Listan är sorterbar och sökbar, och du kan lägga till egna!


Lajvets namn År Arrangörer Var Kampanj Genres
Vampire live 1994 (BorCon 12) Greger Lundstedt, Stefan Bede, Caj Karlsson Borås Nutid, Vampyr