Lajvarkivet

Målet med detta arkiv är att få en så komplett bild som möjligt av de lajv som arrangerats i Sverige. Listan är sorterbar och sökbar, och du kan lägga till egna!


Lajvets namn År Arrangörer Var Kampanj Genres
Den sista filmen 2020 Simon Larsson, Björn Thalén Västerås Blackbox, friform & kammarlajv, Experimentellt
Nora går? 2020 Björn Thalén Västerås Blackbox, friform & kammarlajv, Experimentellt