Lajvarkivet

Målet med detta arkiv är att få en så komplett bild som möjligt av de lajv som arrangerats i Sverige. Listan är sorterbar och sökbar, och du kan lägga till egna!


Lajvets namn År Arrangörer Var Kampanj Genres
1912 2019 Atropos, Siri Sandqvist Villa Björkudden, Tynningö Historiskt, Realism, Relationer & Intriger
Where Androids Die 2018 Atropos, Simon Svensson, Carl Nordblom, Siri Sandquist, Petra Lindve Göteborg Androidstrilogin Scifi, Blackbox, friform & kammarlajv, Experimentellt, Dystopi
Reborn 2018 Atropos Göteborg Livsgäld Fantasy, Experimentellt, Myslajv, Relationer & Intriger
Beyond the neural horizon 2019 Atropos, Carl Nordblom, Simon Svensson, Silva Kuusniemi Göteborg Androidstrilogin Scifi, Blackbox, friform & kammarlajv, Experimentellt
Collateral Emotions 2019 Atropos Göteborg Nutid, Blackbox, friform & kammarlajv, Experimentellt, Relationer & Intriger