Lajvarkivet

Målet med detta arkiv är att få en så komplett bild som möjligt av de lajv som arrangerats i Sverige. Listan är sorterbar och sökbar, och du kan lägga till egna!


Lajvets namn År Arrangörer Var Kampanj Genres
Last Will 2014 Frida Gamero, Annica Strand, Sofia Stenler Stockholm Scifi, Strid, Relationer & Intriger, Dystopi, Politik
Do Us Part 2016 Annica Strand, Elli Åhlvik Västerås Blackbox, friform & kammarlajv, Relationer & Intriger
Nästa station: Kymlinge 2019 Sofia Stenler, Annica Strand, Annika Lykta, Hanna Myrehed Västerås Blackbox, friform & kammarlajv
Debt and Deliverance! 2014 Sofia Stenler, Annica Strand, Frida Gamero Västerås Blackbox, friform & kammarlajv, Dystopi