Lajvarkivet

Målet med detta arkiv är att få en så komplett bild som möjligt av de lajv som arrangerats i Sverige. Listan är sorterbar och sökbar, och du kan lägga till egna!


Lajvets namn År Arrangörer Var Kampanj Genres
Kommando Holger Meins 2016 Eva Wei, Andreas Markehed Västerås Historiskt, Blackbox, friform & kammarlajv, Politik
A Place Called Home 2016 Andreas Markehed Västerås Blackbox, friform & kammarlajv, Relationer & Intriger