Lajvarkivet

Målet med detta arkiv är att få en så komplett bild som möjligt av de lajv som arrangerats i Sverige. Listan är sorterbar och sökbar, och du kan lägga till egna!


Lajvets namn År Arrangörer Var Kampanj Genres
Den Sista Utvägen 1995 V.Ä.S, Staffan Ericsson, Anders Lönnroth, Leo Bärling Lindesberg Fantasy